Vijf handvatten om veilig gedrag op de bouwplaats te stimuleren

Een wereld zonder bouwongevallen, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen veiligheid maar ook voor de veiligheid van zijn of haar collega’s. Een projectlocatie waar de woordcombinatie ‘onveilig werken’ niet meer bestaat. Daaraan kun jij bijdragen. In dit blog geven we je vijf handvatten om veilig gedrag op de bouwplaats te stimuleren.

1. Zorg ervoor dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn
Veilig werken moet je willen. En willen begint bij mensen zelf. Als leidinggevende of collega kun je nog zo hoog springen, als de motivatie bij jouw collega’s er niet is dan gaat het je niet lukken om een veilige werkomgeving te realiseren. Vraag daarom eens wat vaker naar het belang van veiligheid voor de mensen op de vloer. Door hen hierover te laten nadenken, benadruk je het belang voor henzelf. Wat weer leidt tot een grotere motivatie om veilig te werken.

2. Stel een gedragscode op
Is er nog geen gedragscode binnen jouw organisatie of afdeling beschikbaar, zorg dan dat deze er komt. Door iedereen bij het opstellen hiervan te betrekken voelen de afspraken minder als verplichting en meer ‘eigen’. De gedragscode vormt een basis waarmee je kunt beoordelen of het vertoonde gedrag door de beugel kan of niet. De gedragscode maakt het ook makkelijker om feedback te geven. Was iedereen bij het vaststellen van de gedragscode betrokken? Dan kunnen collega’s bijna niet anders dan het er volledig mee eens zijn. Ook Bouwspraak kan onderdeel zijn van de gedragscode.

3. Laat het juiste gedrag zien
We horen het wel vaker:de mens is een kuddedier. Gebruik dit gegeven op de bouwplaats in je voordeel. Laat je collega’s zien hoe je veilig werkt door zelf op de juiste manier te werken. Daarmee bedoelen we niet dat je je collega’s de les moet lezen. Maar zorg ervoor dat jij jezelf aan de gedragscode houdt. Zo beïnvloed je je collega’s onbewust zonder ze op de vingers te hoeven tikken. Zien eten doet eten. En zo werkt dat ook bij veilig werken.

4. Geef eens wat vaker een compliment
Of je nu een directe collega of leidinggevende bent. Complimenteer jouw collega’s wanneer je ziet dat zij veilig werken. Het benadrukken van goed gedrag zorgt ervoor dat jouw collega’s meer zelfvertrouwen krijgen. Dat betekent niet dat je jouw collega’s nooit op onveilig gedrag mag wijzen. Zorg altijd voor een goede balans.

5. Luister naar of deel nieuwe veiligheidsinitiatieven
Bekleed jij een functie waarin je beslissingsbevoegd bent? Geef jouw medewerkers dan de ruimte om input over veiligheid te leveren en doe er ook iets mee. Voer de initiatieven bijvoorbeeld zelf uit, geef hen de ruimte om een initiatief in de praktijk te brengen of geef feedback. Zorg in ieder geval altijd voor een terugkoppeling. Zo voelt iedereen zich gehoord en is de kans dat zij nieuwe veiligheidsinitiatieven opperen een volgende keer groter.

Ben je dagelijks aan het werk op de bouwplaats? Dan ben jij waarschijnlijk degene die het vaakst onveilige situaties constateert. Dat maakt jouw input extra belangrijk. Neem de ruimte om ideeën met je leidinggevende te delen en enthousiasmeer je collega’s. Voel je eigenaar van jouw idee en voer het waar mogelijk ook uit.

Bonustip: webinar over veilig werkgedrag
Wil jij meer weten over veilig werken en gedragsbeïnvloeding? Recent vond er een online webinar plaats waarin Peter Koenders (werkgever en voorzitter Taskforce Veiligheid), Doeschka Anschutz (gedragswetenschapper), Daan Emmerik (uitvoerder GWW) en Tjeerd Willem Hobma (directeur van Volandis) nog meer handvatten gaven. Je kijkt de webinar makkelijk terug via de website van Volandis.