Actievoorwaarden PubQuiz

  1. Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op de Kerst PubQuiz campagne, dit is een promotioneel kansspel ter promotie van Bouwspraak en veilig werken in de sector Bouw & Infra. De actie ‘Kerst PubQuiz campagne’ waarmee je kans maakt op 1 van de 10 verzorgde PubQuizzes voor minimaal 20 tot 50  personen (verder te noemen ‘actie’) wordt georganiseerd door Volandis.

1.2 De actie loopt van 01-11-2023 tot 31-12-2023. Na afloop van deze periode is deelname niet meer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de prijzen.

 

  1. Deelname

2.1 Als deelnemer aan de actie werk je op een bouw- of projectlocatie of heb je collega’s die op bouw- of projectlocaties werken. 

2.2 Deelname aan de actie is gratis. Voor deelname aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (tenminste: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres).

2.3 Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen natuurlijke personen 18 jaar of ouder te zijn, een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben en onder de cao Bouw & Infra te vallen. 

2.4 Alle deelnemers maken na het achterlaten van hun gegevens kans op: 10 x verzorgde PubQuiz voor minimaal 20 tot maximaal 50  personen op locatie van het bedrijf waar de deelnemer werkt. 

2.5 Per organisatie kan er vaker worden deelgenomen, stimuleer je collega’s dus om mee te doen. Zo vergroot je je kansen. 

2.6 De prijswinnaars worden na 8 december bekendgemaakt. De winnaar wordt per e-mail of telefoon benaderd op 8 december. Bij geen reactie vóór 12 december  zal een tweede winnaar worden gekozen. 

2.7 De prijswinnaars mogen de gewonnen PubQuiz inplannen tussen 17 december 2023 en 31 januari 2024. Bij voorkeur als onderdeel van de kerst- of nieuwjaarsborrel. 

2.8 Deelname aan de actie betekent dat Volandis de deelnemer tijdens en na de actieperiode kan benaderen over deze actie.

2.9 De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computer selectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.10 Volandis handelt volgens de gedragscode van promotionele kansspelen.

2.11 Volandis zal zorg dragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

2.12 Medewerkers van Volandis zijn uitgesloten van deelname.

2.13 Het is niet mogelijk om over de voorwaarden van deze actie te onderhandelen. 

2.14 De prijs kan niet worden overgedragen en is niet inwisselbaar voor contant geld. 

 

  1. Opname beeldmateriaal

3.1 Van de tien winnaars van de verzorgde PubQuiz behoudt Volandis zich het recht voor om bij twee winnaars beeldmateriaal te maken in de vorm van video’s. Deze video’s zullen worden gebruikt voor promotionele doeleinden op de officiële kanalen van Bouwspraak/ Volandis, waaronder voor de website, sociale mediaplatforms en andere marketingmaterialen.

3.2 De winnaars die zijn geselecteerd voor het maken van beeldmateriaal worden hierover vooraf op de hoogte gesteld via e-mail of telefonisch contact. Winnaars die niet wensen deel te nemen aan de videoproductie, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken aan Volandis via communicatie@volandis.nl voorafgaand aan de geplande opname.

3.3 Winnaars die akkoord gaan met het maken van beeldmateriaal stemmen ermee in dat dit materiaal eigendom wordt van Volandis. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, zonder verdere vergoeding of toestemming van de winnaar.

3.4 Deelnemers die beeldmateriaal laten maken stemmen ermee in dat hun naam, beeld en stem kunnen worden vastgelegd en gebruikt voor publicatiedoeleinden zoals hierboven beschreven.

3.5 Het maken van het beeldmateriaal zal plaatsvinden op een datum en locatie die in onderling overleg wordt vastgesteld tussen de winnaar en Volandis. Volandis zal redelijke inspanningen leveren om rekening te houden met de beschikbaarheid van de winnaar bij het plannen van de opnames.

3.6 Het is voor Volandis niet mogelijk om de rechten van het beeldmateriaal over te dragen aan derde partijen. 

 

  1. Slotbepalingen

4.1 Volandis verwerkt de persoonsgegevens die door de deelnemers worden verstrekt. Volandis houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hierover meer in het privacystatement van Volandis op www.volandis.nl, bij vragen gelieve contact op te nemen via info@volandis.nl.

4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan de actie. 

4.3 Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

4.5 Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4.6 Volandis mag de actie op ieder moment in de actieperiode stopzetten. Ook mag Volandis de voorwaarden van de actie wijzigen of de prijzen niet toekennen als de deelnemer Volandis heeft misleid.

4.7 Voor vragen of klachten over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via: communicatie@volandis.nl of telefoonnummer: 0341-499 299.