BouwspraakBouwspraak

Over Bouwspraak

Samen veilig werken!

Met Bouwspraak slaan de sectorpartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers en NVB de handen ineen voor een veilige sector. We staan helaas nog steeds in de top 3 van meest onveilige sectoren; het is duidelijk dat er iets schort aan de veiligheid in en om de bouw en het is evident dat dit anders moet. Daarom is het zo belangrijk dat een aantal grote partijen gezamenlijk heeft uitgesproken dat het zo ook echt niet langer kan. We willen er allemaal onze schouders onder zetten om een einde te maken aan onveilige situaties. Bouwspraak is hierin een van de instrumenten.


In de verkennende gesprekken tijdens de voorbereiding van de Bouw en Infra cao kwam het gevaar van miscommunicatie op de bouwplaats ter sprake. Miscommunicatie kan leiden tot onveilige situaties. Heldere en eenduidige communicatie op de bouwplaats is een uitdaging: werknemers dragen bijvoorbeeld gehoorbescherming, Nederlands is niet de enige taal op de bouwplaats en het bouwproces is complex doordat veel specialisten op dezelfde plek aan het werk zijn.


De cao-partijen hebben gesprekken gevoerd hoe de communicatie kan verbeteren zodat de bouwplaats veiliger wordt. Op 15 april 2018 is de volgende afspraak gemaakt; er komt een lijst met woorden, omgezet in gebaren, die iedereen op de bouwplaats moet kennen.


Deze lijst heet “Bouwspraak” en bestaat uit gebaren die men naar elkaar kan geven op de bouwplaats. Hiermee kan men elkaar in situaties van gevaar, op afstand waarschuwen. Naast de gebaren zijn er ook borden die de gevaren van ontvlambare stoffen, onveilige situaties of bijvoorbeeld milieugevaarlijke stoffen aangeven, waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is.


Het streven is dat iedereen op de bouwplaats deze Bouwspraak moet beheersen. Dit hopen we te bereiken wanneer Bouwspraak wordt opgenomen in de arbo-catalogus. Alles heeft tot doel de veiligheid op de bouwplaats te verhogen.

Language select