Сигнали за действие

Ясна комуникация. Има значение.

Как можете да покажете на Вашите колеги правилната посока, в която трябва да вървят? И как можете да се погрижите те да напуснат участъка при опасни ситуации? Ние ще преминем през всички предупредителни знаци с Вас и ще ги демонстрираме накратко.

СТОП!!!

Този жест се изпълнява, като със сочещи напред длани се правят няколко бързи оттласкващи движения.

Напред!!!

Това е жест на придърпване с двете ръце, при който те се движат бързо нагоре и надолу от лактите, а дланите са отворени и обърнати към лицето.

Назад!!!

Това е жест на отблъскване, при който ръцете се движат бързо нагоре и надолу от лактите на височината на раменете, а дланите са отворени и обърнати напред.

Надясно!!!

Този жест се изпълнява, като с изпъната от рамото ръка и свит юмрук се прави бързо движение напред-назад в лява посока.

Наляво!!!

Този жест се изпълнява, като с изпъната от рамото ръка и свит юмрук се прави бързо движение напред-назад в дясна посока.

Надолу!!!

Със свит юмрук на лявата или дясната ръка се прави бързо движение нагоре-надолу в посока към земята.

Отстъпи!!!

Този жест се изпълнява, като се прави крачка в посоката, в която трябва да отиде лицето, намиращо се в опасност. Жестът е придружен от изпъната ръка, която сочи в същата посока.

Махни се!!!

При този жест се прави измитащо движение с разтворена напред длан на дясната или лявата ръка.

He! He! He!

LEO ВИ ИНФОРМИРА СВОЕВРЕМЕННО

Въведете данните си за контакт по-долу и Leo ще се свърже с Вас, винаги когато се качат нови видеоклипове или се направят други актуализации.