Znaki

Zrozumiała komunikacja. Wielka różnica.

W jaki sposób możesz dostrzec, że dany obszar terenu budowy jest niebezpieczny? I w jaki sposób możesz ostrzec współpracowników o substancjach niebezpiecznych? Poniżej wyjaśniono znaczenie znaków.

Srodki redukujące reakcję

Osoby posiadające lub będące pod wpływem środków obniżających zdolność reakcji mają zakaz wstępu na teren budowy!

Jest to niebezpieczne!!!

Substancje niebezpieczne!!!

Substancje trujące

Substancje wybuchowe

Substancje łatwopalne

Substancje utleniające

Substancje szkodliwe dla środowiska

Substancja szkodliwa długoterminowo dla zdrowia

Substancje żrące

Gazy pod ciśnieniem

He! He! He!

LEO BĘDZIE CIĘ INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO

Wpisz swoje dane kontaktowe poniżej, a Leo skontaktuje się z Tobą, jak tylko zostaną udostępnione nowe filmy wideo lub inne aktualizacje.