Относно Bouwspraak

Ясна комуникация. Има значение.

Ние сме все още част от първите 3 сектора с най-ниска безопасност, което означава, че нещо трябва да се промени. Какво стои в основата на този проблем? Много инциденти могат да бъдат предотвратени чрез по-добра комуникация. За съжаление, погрешната комуникация е нещо, което всички сме склонни да вършим. Добре е да помним, че при сценарий с най-лошо стечение на обстоятелствата един добронамерен жест или предупреждение могат да имат фатални последици на строителния обект.

Ясната и еднозначна комуникация става истинско предизвикателство, когато се вземе предвид фактът, че служителите често носят предпазни средства за защита на слуха от шум. Освен това от доста време насам холандският език почти не е единственият език, който се говори на строителните обекти, като едновременно с това и строителният процес става все по-сложен, което означава, че на едно и също място работят много специалисти.

Представяне на Лео Алкемаде
И така, как можем да предотвратим погрешната комуникация помежду си? За разрешаването на този проблем беше разработен жестовият език на Bouwspraak – холандски вариант на „строителния език“. Това започна със списък от думи, които бяха представени с жестове. Това са жестове, които всички работещи на строителния обект трябва да се знаят. Но има и още нещо, и то е, че хората трябва да научат тези жестове. Но как може да стане това? Тук идва мястото на Лео Алкемаде. През периода, който следва, той ще показва дейности чрез жестовия език на Bouwspraak. С помощта на забавни видеоклипове, запомнящи се снимки, прости документи и други ресурси за комуникация през следващите години ние ще положим усилия, които да гарантират, че всеки човек, който работи на строителните обекти, ще може да използва и да разбира жестовия език на Bouwspraak.

Страните инициатори на Bouwspraak
Жестовият език на Bouwspraak беше създаден от страните по колективния трудов договор в строителната и инфраструктурната индустрия (Bouw & Infra): Aannemersfederatie Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen, Vereniging van Waterbouwers и WoningBouwersNL.