Сигнали за предупреждение

Ясна комуникация. Има значение.

Как можете да привлечете вниманието на Вашите колеги? И как можете да ги предупредите за опасни ситуации? Ние ще преминем през всички предупредителни знаци с Вас и ще ги демонстрираме накратко.

Внимание/помощ!!!

Този жест се изпълнява, като с лявата или дясната ръка се правят махове над главата. Дланта е разтворена и сочи напред. Движението е придружено от високо и ясно подвикване на: „Ей, ей, ей!!!“.

ВИЕ!

Този жест се прави с дясната или лявата ръка, с показалеца, насочен към човек.

Виж!!!

Този жест се изпълнява, като с показалеца и средния пръст на дясната или лявата ръка се посочват очите.

Пред теб!!!

Този жест се изпълнява, като с опънати ръце и сочещи напред показалци се извършват движения напред-назад.

Зад теб!!!

Със свити в лакътя ръце, на които дланите са прибрани в юмруци, а палците сочат навън, се извършва движение напред-назад през рамо.

Под теб!!!

Този жест се прави, като с ръце покрай тялото и изпънати показалци се извършват движения нагоре-надолу.

Над Вас.

Този жест се прави, като движите 2-те си ръце нагоре и надолу, докато показалците Ви сочат нагоре.

Отдясно!!!

Този жест се изпълнява, като с протегната ръка и показалец се сочи наляво. Ръката се движи напред-назад.

Отляво!!!

Този жест се изпълнява, като с протегната ръка и показалец се сочи надясно. Ръката се движи напред-назад.

Обади се на 112 за пожарна!!!

Това са два жеста. Най-напред – жестът за обаждане. След това – жестът, при който дясната ръка се задържа пред челото, като разтворената ѝ длан гледа напред.

Обади се на 112 за полиция!!!

Това са два жеста. Най-напред – жестът за обаждане. След това с изпънат показалец на дясната ръка се прави въртеливо движение над главата.

ПОЗВЪНЕТЕ НА 112 ЗА ЛИНЕЙКА!

Това са два жеста. Първият е жестът, който показва позвъняване по телефона, и се прави, като доближите ръката си близо до ухото и държите изпънати малкия си пръст и палеца. Вторият е жестът, който показва болница.

He! He! He!

LEO ВИ ИНФОРМИРА СВОЕВРЕМЕННО

Въведете данните си за контакт по-долу и Leo ще се свърже с Вас, винаги когато се качат нови видеоклипове или се направят други актуализации.