Знаци

Ясна комуникация. Има значение.

Как можете да видите, че даден участък на строителния обект не е безопасен? И как можете да предупредите Вашите колеги за наличието на опасни вещества? Ние сме обяснили значението на знаците по-долу.

Средства за намаляване на реакцията

Забранено е навлизането на строителния обект със или след консумация на вещества, влияещи на способността за реакция!!!

Това не е безопасно!!!

Опасни вещества!!!

Отровни вещества

Експлозивни вещества

Запалими вещества

Оксидиращи вещества

Вещества, опасни за околната среда

Опасност за здравето в дългосрочен план

Корозивни вещества

Газове под налягане

He! He! He!

LEO ВИ ИНФОРМИРА СВОЕВРЕМЕННО

Въведете данните си за контакт по-долу и Leo ще се свърже с Вас, винаги когато се качат нови видеоклипове или се направят други актуализации.